Home

Israel Professionals

Latest Updates

מגשי אירוח וקינוחים לחג השבועות.. להזמנות 0503507235

@hectoralbelda #photography #professionalphotographer #model #fashion #madrid🇪🇸

משתפת אתכן היום ביום המיוחד של 🎊יובל🎊 את יובל פגשתי לראשונה קרוב לשנה לפני יום החתונה, כלה חכמה! סגרה מראש את כל הספקים! אז יובל יקירתי מאחלת לך שפע של צחוק ואהבה אוהבת בתאל 💋💋💋💋 ״כלה כל כיס״ הוא מיזם שהקמתי מסיבה מאוד ברורה: עד היום איפור ותסרוקת לכלה היו במחירים ממש לא הגיונים! ואת זה רציתי לשנות! לא נראה לי הגיוני לשלם כל כך הרבה כסף על זה. בחתונה יש כל כך הרבה הוצאות וכל כך הרבה ספקים שברגע ששומעים את המילה חתונה המחיר קופץ פי 2 ולפעמים גם פי 3!!! אז זהו שאצלנו זה לא!! מחיר אחיד והגיוני!!! איפור ושיער לכלה ב1,500 שח בלבד!! והוא כולל גתוספות שיער ללא הגבלה וגם ריסים!! מלווה/ערב איפור ושיער ב500 שח כולל ריסים!! כן כן שמעתן נכון!! איפור ושיער ב1,500 שח בלבד!! אז יאלה בואו נמשיך במהפכה שלנו ונגיע לעוד כלות, אמהות של כלות, חברות ואחיות כדי שהן גם יוכלו להנות מהמיזם ומהמהפכה שאנחנו עושות!! תייגו תייגו תייגו!!! וביחד נשבור את השוק!!! אוהבת בתאל. 😘 ✨✨✨✨ ✭✭✭✭✭✭ ❞ מיזם הצרכנות ״בריידפיקס״ - כלה לכל כיס ❝ ☚ גאה להציג : חברת BrideFix מספקת שירותי איפור, עיצוב שיער ושמלות כלה בכל חלקי הארץ במחיר אחיד. Www.bridefix.co.il 050-4226787

חג חנוכה שמח לקהל לקוחותינו ולכל בית ישראל!

הפקדות לחיסכון פנסיוני: החל מחודש ינואר 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים. כמה יש להפריש על פי חוק ? 1. עד למחצית מהשכר הממוצע במשק - חייב בהפרשה של 4.45% לפנסיה. 2. כל חלק מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק חייב בהפרשה של 12.55% לפנסיה. 3. עבור החלק של ההכנסה שמעל השכר הממוצע - אין חובה להפקיד. ​​ (על פי נתוני הביטוח הלאומי, השכר הממוצע במשק נכון לתאריך ה-1.1.2017 עומד על 9,54 ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים​​ ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה - חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה. עובד עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדות לביטוח הפנסיוני עד גובה התקרה הקבוע בחוק 2,838 ₪ לחודש (נכון לשנת 2017) . לידיעתכם, לאחרונה נבחרו על ידי המדינה (רשות שוק ההון) שתי קרנות פנסיה ברירת מחדל בעלות דמי ניהול נמוכים במיוחד עבור כלל העובדים במשק : ✔ מיטב דש גמל ופנסיה הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיההפקדות עבור אובדן כושר עבודה: בנוסף לכך, ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה עד 3.5% מההכנסה השנתית ועד תקרה של 82ליהנות מזיכוי מס. הפקדות לקרן השתלמות: ניתן להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו השנתית של עצמאי כך שתוכר כהוצאה מוכרת עד לתקרה של 260,00נכון ל-2017) להכנסה שנתית. אין להתייחס לכל הנאמר כאן כחוות דעת או המלצה אלא רק הצגת העובדות. לצורך ייעוץ מקצועי יש לפנות לסוכן ביטוח.

Game in fest 2017 TLV 💻👽 #gameinfest #dell #alienware

לקוחות יקרים יום שני, חג שני של פסח החנות תפתח בשעה 10:00 ותסגר בשעה 16:00. חג שמח מצוות זו סנטר

היום עברה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק אשר תאפשר לפצל דירות בבתים צמודי קרקע, להלן עיקרי החוק: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), ה016 תיקון חוק התכנון והבנייה – הוראת שעה 1. בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את ההוראות המפורטות להלן בחוק התכנון והבנייה, ה965 , כך: (1) בסעיף 151, אחרי סעיף קטן (ב3) יבוא:) ועדה מקומית תיתן הקלה בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחידות הדיור בבניין בדרך של פיצול דירה קיימת, אף אם נקבע בתכנית או בכל דין אחר כי סטייה מהוראות התכנית כאמור תהיה סטייה ניכרת, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה: (1) הבניין שבו מתבקשת ההקלה הוא בית צמוד קרקע; לעניין זה, צמוד קדירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית דירה אחת או שתיים בלבד ואשר מעל או מתחת כל אחת מהן אין דירה נוספת; (2) שטחו של הבניין שבו מתבקשת ההקלה לא יפחת מ-12 (3) שטחה של כל יחידת דיור שתיווסף לבניין, מעבר למותר לפי תכנית, לא תפחת מ-6היא תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים; (4) הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר יחידות הדיור; (5) לא הוגשה התנגדות לבקשה להקלה לפי סעיף 149, ואם הוגשה התנגדות כאמור – הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית כי אין במתן הקלה לפי סעיף קטן זה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה בבעלים ובמחזיקים בקרקע או בבניין הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם הוגשה הבק(2) בתוספת השלישית, בסעיף 19(ב), אחרי פסקה (10) יבוא:) השבחה במקרקעין למגורים הנובעת מפיצול דירה קיימת שנעשתה על פי האמור בסעיף 151(ב4), כל עוד יחידות הדיור שנוצרו עקב הפיצול כאמור משמשות להשכרה שאינה לקרובי הבעלרי הסבר מצוקת הדיור והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים מחייבים היערכות מיידית למציאת פתרונות. על כן, מוצע בהוראת שעה להתיר פיצול בתים צמודי קרקע בדרך של הקלה בתנאים המפורטים בהצעת החוק. הצעת החוק מאפשרת לוועדה מקומית לתת הקלה בנוגע למגבלה שנקבעה בהוראות תכנית לגבי מספר יחידת דיור, בדרך של פיצול דירה קיימת בתנאים המפורטים בהצעה לעניין גודל הדירה המקורית וגודל כל יחידות דיור לאחר הפיצול. בנוסף, ההצעה קובעת כי ועדה מקומית תיתן הקלה כאמור אם הוכח להנחת דעתה של הוועדה כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה נותנים מענה סביר לשינויים הנובעים מפיצול הדירה, וכן, אם הוגשה התנגדות, בתנאי שהוכח להנחת דעתה של הוועדה כי אין בהקלה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה בבעלים או במחזיקים בקרקע או בניין הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם התבקשה ההקלה. כמו כן, מוצע כי הוספת יחידות דיור כאמור לא תצריך תשלום היטל השבחה.

שירותים ♦ ניהול הפרויקט משלב התכנון ועד המפתח. ♦ הכנה ובקרת תקציב הפרויקט לחסכון מקסימאלי בעלויות. ♦ עריכת מכרזים, משא ומתן וחוזים עם קבלנים מקצועיים. ♦ פיקוח יומי באתר הבניה, מתחילת הבניה ועד סיומה. ♦ הקפדה על טיב החומרים והעבודות על פי המפרטים. ♦ שרות מקצועי, איכותי ויעיל. ☎התקשרו עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ: 052-337-3570

Cities

Aba Hillel
Abu Ghosh
Abu Shusha
Abu Sinan
Accho
Afeq
Affula
Afula Illit
Agudat Israel
Ahisamakh
Ain Hod
Akre
Al Marah
Al Mas`udiya
Al `imara
Alma
Almagor
Alumim
Amazya
Amir
Amirim
Amminadav
Arbel
Arugot
As Sarafand
Ashalim
Ashdod
Asher
Avital
Avivim
Avshalom
Ayun Kara
Azor
Azotos
Azrikam
Baqa Al Gharbiya
Barak
Baraq
Barbara
Barta`a
Basirah
Basmat Tab`un
Bat Hadar
Bath Shelomo
Bayt Naballah
Bazra
Be'er Sheva
Beer Shalom
Beerot Yitzhak
Beisan
Beit Arif
Beit Dagon
Beit El'azari
Beit Hananya
Beit Jann
Beit Jiz
Beit Qama
Beit Shean
Beit Shiqma
Beit Yanai
Beit Yosef
Beit-shemesh
Bekoa
Ben Zakai
Bené Darom
Benei Beraq
Beney Beraq
Berit Ahim
Bet Alfa
Bet Gamli'el
Bet Hakerem
Bet Halevi
Bet Hanan
Bet Herut
Bet Hillel
Bet Kerem
Bet Nehemya
Bet Neqofa
Bet Oren
Bet Yannay
Bet Yizhaq
Bet Yosef
Bir As-sikkah
Bir El Maksur
Birya
Bitsaron
Bizzaron
Bosmat Tivon
Burgata
Bustan Hagalil
Dabburiya
Daliyah
Daliyat At Karmil
Dalton
Daniel
Davrat
Dayr Rafat
Deir Hanna
Devora
Dimona
Dovev
Dovrat
Eilon
El Fahm
Elat
Elon
Elyaqim
Elyashiv
En Vered
Erez
Esh Sheikh Jarrah
Eshbol
Eshhar
Even Menahem
Even Yehudah
Even Yitshaq
Evron
Fassuta
Gan Hadarom
Gan Shelomo
Gan Shemu'el
Gan Soreq
Gan Yavne
Gan Yoshiya
Gan Yoshiyya
Ganne Tiqwa
Gannot
Ganshmuel
Gat Carmel
Gazit
Gedera
Gefen
Gelilot
Gesher
Gevat
Gevataym
Gevim
Gilat
Ginegar
Ginnegar
Ginnosar
Ginosar
Ginton
Giv`ot Mordekhay
Glil Yam
Gonen
Goren
Grofit
Gush Halav
Habonim
Hadar Am
Hadar `am
Hadassim
Hadera
Haderah
Hahotrim
Hakirya
Hanni'el
Haon
Hararit
Harashim
Hartuv
Haruzim
Hasharon
Hatsofim Dalet
Hatzor
Hayogev
Hazav
Hazeva
Hazor
Hefa
Heifa
Herev Laet
Herseliya
Herzlia B
Herzliyah
Hever
Hibat Zion
Hibbat Zion
Hod Hasharon
Holit
Holon
Hosen
Hulda
Ibtan
Ijzim
Iksal
Isfiyeh
Jaffa
Jaffa-tel Aviv
Jaljuliya
Jat
Jatt
Julis
Julius
Jura
Kabul
Kadima
Kafar Manda
Kafr Kama
Kafr Qari
Kakon
Kammon
Kannot
Karkom
Karmi'el
Karmiyya
Karmon
Kaukaba
Kawkab
Kedma
Kefar Barukh
Kefar Bilu
Kefar Glickson
Kefar Habad
Kefar Hanagid
Kefar Hananya
Kefar Harif
Kefar Haroeh
Kefar Hassidim
Kefar Hayim
Kefar Monash
Kefar Neter
Kefár Saba
Kefar Shemu'el
Kefar Uriya
Kefar Veradim
Kefar Vitkin
Kefar Yehezkel
Kefar Yehezqel
Kefar Zekhariya
Kefar-yuval
Kerem Ben Zimra
Keren
Kfar Habad
Kfar Hitim
Kfar Yasif
Kfar Yona
Khirbet Kusiya
Kidron
Kineret
Kinneret
Kinneret Group
Kiria
Kiryat Anavim
Kiryat Hatechion
Kiryat-ata
Kiryat-malakhi
Kisra
Kisufim
Kokhav Ya'ir
Kufr Qasim
Lahavot Haviva
Lakiyya
Lavon
Lehavim
Liman
Livnim
Lud
Ma'alot Tarshiha
Ma'as
Ma'or
Maagan Michael
Mabuim
Magen
Maghar
Magshimim
Mahane En Shemer
Maoz
Mashad
Mashrafiyyah
Maslul
Mattat
Mazliah
Mazor
Mazzuva
Mefalsim
Megiddo
Megido
Meir Shfeyah
Merkaz Shapira
Meron
Mesilat Zion
Metula
Mevasseret Yerushalayim
Mevo Betar
Meyshar
Mi'ilya
Midrakh Oz
Migdal Hameq
Migdal Tefen
Mikhmoret
Misgav Dov
Mishmar Hayarden
Mishmeret
Mivhor
Mizpe Netofa
Moledet
Monosson
Motsa
Moza
Mughar
Mull Azza
Musmus
Mu`awiyah
Nahaf
Nahalat Reuven
Nahar
Nahariya
Nahsholim
Nahshon
Nahshonim
Natanya
Nazareth Illit
Nein
Nes Tsiyona
Nes Ziyona
Nes Ziyyona
Ness Siona
Netiv Halah
Netiv Halamed He
Netivot
Nevatim
Neve Haiyim
Neve Yaakov
Neve Yam
Newe Yamin
Nezer Sereni
Nir Chen
Nir Eliyahu
Nir Hen
Nir Yafe
Nir Zevi
Nir`am
Nizzana
Nizzanim
Nof Yam
Nordiya
Ntanya
Ofakim
Ofaqim
Ohad
Omar
Omen
Omets
Omez
Palmahim
Pardes Hanna Karkur
Pardes Hannah
Pardes Katz
Pardesiyya
Parod
Perazon
Petahya
Porat
Poriah
Poriya
Qadima
Qazir
Qesarya
Qidron
Qiryat Atta
Qiryat Bialik
Qiryat Gat
Qiryat Ono
Qiryat Shmona
Qiryat-hayim
Qoranit
Ra'ananna
Rahat
Ramah
Ramat David
Ramat Dawid
Ramat Gan
Ramat Hadar
Ramat Hakovesh
Ramat Pinkas
Ramat Rahel
Ramla
Ramot Menashe
Ramot Menasheh
Ramot Naftali
Rannen
Rehov
Reine
Rekhasim
Reshafim
Reuven
Revaya
Revivim
Richon Le Sion
Rihaniya
Rinnatya
Rishon Le Siyon
Rishon Letsiyon
Rosh Pinna
Sa'ad
Safed
Safsaf
Sajur
Salim
Sallama
Sarid
Sarigim
Sde Boker
Sderot
Sede David
Sede Dawid
Sede Moshe
Sede Zevi
Sedeh Nahum
Segev Shalom
Segula
Sfat
Shahar
Shamir
Shefayim
Shelomi
Shetulim
Shfeyah
Shibbolim
Shibli
Shokeda
Shomera
Shoqeda
Shtula
Sitriya
Sitriyya
Sufa
Tal Shahar
Talbieh
Talme Yafe
Talmei Menashe
Talmei Yafe
Talpiot
Tarshiha
Taybah
Tekuma
Tel Asher
Tel Baruch
Tel Hay
Tel Mond
Tel Yosef
Telamim
Tifrah
Timmorim
Tira
Tirat Hakarmel
Tirat Shalom
Tirat Yehuda
Tirat Yehudah
Tirosh
Tsafririm
Tsipori
Tsur Hadassa
Tsur Natan
Udim
Umm Al Fahm
Umm El Fahm
Upper Nazareth
Usha
Uzeir
Yad Binyamin
Yad Natan
Yafa
Yafo
Yagel
Yakum
Yanuv
Yaqum
Yashresh
Yasur
Yated
Yavne
Yavneh
Yehud
Yesha
Yesodot
Yirka
Yoqne`am `illit
Yotvata
Zakariya
Zalafa
Zanoah
Zefat
Zeitan
Zelafon
Zippori
Ziqim
Zofit
Zoran
Zur Hadassa
Zurit
`ara
`ein Al Mansi
`ein Hashofet
`ein Ha`emeq
`ein Shemer
`ein Vared
`ir Gannim